Skip to content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Mantelzorger: "Ik ben heel blij dat het pgb nu gelukt is.
Dankzij jullie. Dat was anders niet gelukt".

“De Ontzorgwijzer informeert,
beantwoordt persoonlijke vragen
en geeft 24/7 tips over mantelzorg“

Mantelzorger: “Jullie stelden de vraag: wie helpt jou en toen dacht ik: niemand, nee, niemand.“

Mantelzorger: “Jullie hebben me geholpen met het beter formuleren van de zorgvraag van mijn dochter."

Mantelzorger: "Ik zat op een punt dat ik het niet meer wist. Jullie vroegen: mogen we eens met je meekijken. Dat was een goede vraag. Het is niet veroordelend."

Slider

Registreer

Op deze pagina kun jij je registreren met de code die je van Verkeersbureau Zorg of je werkgever hebt ontvangen

nee
ja ouder
ja kind
ja broer/zus
ja partner
ja ander persoon?
ja
redelijk
nee
niet van toepassing
ja
nee
niet van toepassing
ja
nee
niet van toepassing
Ik geef hierbij toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens door Verkeersbureau Zorg
Je ontvangt per mail een bevestiging van de registratie. Het is mogelijk dat deze mail in je spambox / ongewenste mailbox terecht komt.

Verkeersbureau Zorg gebruikt de antwoorden op de vragen hierboven om een algemene rapportage op te stellen of een rapportage voor een specifieke werkgever. Deze rapportages bevatten alleen cijfers en percentages en zijn niet naar jou herleidbaar.