Skip to content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
024J0027-bewerkt

Mantelzorger: "Ik ben heel blij dat het pgb nu gelukt is.
Dankzij jullie. Dat was anders niet gelukt".

Rolstoel

“De Ontzorgwijzer informeert,
beantwoordt persoonlijke vragen
en geeft 24/7 tips over mantelzorg“

Stress

Mantelzorger: “Jullie stelden de vraag: wie helpt jou en toen dacht ik: niemand, nee, niemand.“

Educatieve plaaten
Moeder met kind

Mantelzorger: “Jullie hebben me geholpen met het beter formuleren van de zorgvraag van mijn dochter."

Drie generaties

Mantelzorger: "Ik zat op een punt dat ik het niet meer wist. Jullie vroegen: mogen we eens met je meekijken. Dat was een goede vraag. Het is niet veroordelend."

Over ons

Verkeersbureau Zorg helpt mantelzorgers door overzicht en rust te creëren in hun zorgsituatie en regeltaken over te nemen. Daarnaast ondersteunen we werkgevers bij de begeleiding van hun werknemers die naast hun werk zorgtaken thuis verrichten. Wij maken ons sterk voor een mantelzorgvriendelijk personeelbeleid. Het is belangrijk dat (werkende) mantelzorgers zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan het uitzoeken van regelgeving zodat de zorg snel geregeld is.

Wij bieden ondersteuning, stellen de goede vragen en onderscheiden hoofd- van bijzaken. Soms moet je creatief denken buiten de gebaande paden. Op deze manier geven we (werkende) mantelzorgers regie over hun situatie. En werkgevers inzicht voor mantelzorgvriendelijk beleid. We willen hiermee vanuit het bedrijfsleven een brug slaan naar de zorgsector en daarmee een bijdrage leveren aan beschikbare en betaalbare zorg.

024J0072-bewerkt

Karin Schilderinck

Beleidsadviseur en mantelzorgmakelaar met een verpleegkundige achtergrond.

“Als mantelzorgmakelaar probeer ik een situatie van overzicht en rust te creëren door regeltaken over te nemen. Ik ben er om jou te informeren en vragen te beantwoorden over ingewikkelde regelgeving. Allemaal bedoeld om jou tijd te besparen. Ik help je keuzes te maken over de zorgsituatie, de woonsituatie, de financiële situatie, over je welzijn of over hoe je je werk/dagelijkse activiteiten combineert met de zorgtaken.”

024J0102-bewerkt

Patrick Jansen

Onderzoeker en consultant
met een verpleegkundige achtergrond.

“Ik heb veel ervaring met onderzoek en ontwikkeltrajecten in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Zowel in opdracht van het ministerie van VWS, landelijke brancheorganisaties als zorgorganisaties. Deze kennis en ervaring kan ik goed gebruiken om jou als mantelzorger te helpen. Om je wegwijs te maken in de complexe wereld van de zorg. Zodat we de zorg voor je naaste goed regelen en jij als mantelzorger een goede balans ervaart tussen werk en privé.”

Eigen regie is goud waard
als je zorgt voor iemand die van jou afhankelijk is
door ziekte, ouderdom of een handicap.

Wij willen een steuntje in de rug zijn voor (werkende) mantelzorgers door:

• aan te sluiten bij de vragen die mantelzorgers hebben
• de juiste informatie beschikbaar te stellen op de momenten dat het nodig is
• tips te geven waardoor mantelzorgers makkelijker hun eigen ondersteuning kunnen regelen
• flexibel te zijn, ondersteuning op maat te bieden en beschikbaar te blijven zolang de mantelzorgsituatie bestaat
• werkgevers te informeren over de belasting die hun medewerkers ervaren, zodat leidinggevenden het goede gesprek kunnen voeren en de ruimte bieden die werkende mantelzorgers nodig hebben om goed te functioneren op het werk en thuis.

Met Verkeersbureau Zorg delen we onze brede kennis en ervaring met anderen en maken deze praktisch toepasbaar. Vanuit de opvatting dat we met z’n allen maatschappelijk verantwoordelijk zijn om de zorg betaalbaar te houden en mantelzorgers vitaal te houden. In dit kader hebben we specifiek aandacht voor werkende mantelzorgers en hun werkgevers. Hieronder hebben we aangegeven vanuit welke visie we voor deze werkende mantelzorgers werken en op welke wijze we in dialoog met stakeholders maatschappelijke impact willen realiseren.