Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

“De Ontzorgwijzer informeert,
beantwoordt persoonlijke vragen
en geeft 24/7 tips over mantelzorg“

Mantelzorger: “Jullie stelden de vraag: wie helpt jou en toen dacht ik: niemand, nee, niemand.“

Mantelzorger: “Jullie hebben me geholpen met het beter formuleren van de zorgvraag van mijn dochter."

Mantelzorger: "Ik zat op een punt dat ik het niet meer wist. Jullie vroegen: mogen we eens met je meekijken. Dat was een goede vraag. Het is niet veroordelend."

Slider

Over ons

Verkeersbureau Zorg ondersteunt werkgevers bij de begeleiding van hun werknemers die naast hun werk zorgtaken thuis
verrichten. Wij maken ons sterk voor een mantelzorgvriendelijk personeelbeleid. Het is belangrijk dat mantelzorgers zo min
mogelijk tijd kwijt zijn aan het uitzoeken van regelgeving zodat de zorg snel geregeld is.

Wij bieden ondersteuning, stellen de goede vragen en onderscheiden hoofd- van bijzaken. Soms moet je creatief denken buiten
de gebaande paden. Op deze manier geven we werkende mantelzorgers regie over hun situatie. En werkgevers inzicht voor
mantelzorgvriendelijk beleid. We willen hiermee vanuit het bedrijfsleven een brug slaan naar de zorgsector en daarmee een
bijdrage leveren aan beschikbare en betaalbare zorg.

Karin Schilderinck

Karin Schilderinck

Beleidsadviseur en mantelzorgmakelaar met een verpleegkundige achtergrond.

“Als mantelzorgmakelaar probeer ik een situatie van overzicht en rust te creëren door regeltaken over te nemen. Ik ben er om jou te informeren en vragen te beantwoorden over ingewikkelde regelgeving. Allemaal bedoeld om jou tijd te besparen. Ik help je keuzes te maken over de zorgsituatie, de woonsituatie, de financiële situatie, over je welzijn of over hoe je je werk/dagelijkse activiteiten combineert met de zorgtaken.”

Patrick Jansen

Patrick Jansen

Onderzoeker en consultant
met een verpleegkundige achtergrond.

“Ik heb veel ervaring met onderzoek en ontwikkeltrajecten in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Zowel in opdracht van het ministerie van VWS, landelijke brancheorganisaties als zorgorganisaties. Deze kennis en ervaring kan ik goed gebruiken om jou als mantelzorger te helpen. Om je wegwijs te maken in de complexe wereld van de zorg. Zodat we de zorg voor je naaste goed regelen en jij als mantelzorger een goede balans ervaart tussen werk en privé.”

Eigen regie is goud waard
als je zorgt voor iemand die van jou afhankelijk is
door ziekte, ouderdom of een handicap.

Missie

We willen bijdragen aan de eigen regie in het dagelijks leven van werkende mantelzorgers.

Visie

Dit doen we door een goede balans te creëren tussen privé en werk.

Strategie

We stellen brede en actuele kennis over de zorg beschikbaar, vanuit een onafhankelijke positie en op een
laagdrempelige manier. Zodat de zorg snel is geregeld en mantelzorgers met een gerust gevoel aan het werk
kunnen blijven.

Wij willen een steuntje in de rug zijn voor de werkende mantelzorgers

• door aan te sluiten bij de vragen die mantelzorgers hebben
• door de juiste informatie beschikbaar te stellen op de momenten dat het nodig is
• door tips te geven waardoor mantelzorgers makkelijker hun eigen ondersteuning kunnen regelen
• door flexibel te zijn, ondersteuning op maat te bieden en beschikbaar te blijven zolang de mantelzorgsituatie bestaat
• door werkgevers te informeren over de belasting die hun medewerkers ervaren, zodat leidinggevenden het goede gesprek kunnen voeren en de ruimte bieden die werkende mantelzorgers nodig hebben om goed te functioneren op het werk en thuis.

Kortom: we willen bewerkstelligen dat mantelzorgers, werkgevers en leidinggevenden niet onnodig lang bezig zijn om zaken te regelen en uit te zoeken die ten koste gaan van hun spaarzame (vrije) tijd!