Skip to content

Organisatie

Met het Verkeersbureau Zorg delen we onze brede kennis en ervaring met anderen en maken deze praktisch toepasbaar. We willen hiermee een brug slaan tussen de wereld van de zorg en het bedrijfsleven. Vanuit de opvatting dat we met z’n allen maatschappelijk verantwoordelijk zijn om de zorg betaalbaar te houden en werkende mantelzorgers vitaal te houden. Hieronder hebben we aangegeven vanuit welke visie we werken en op welke wijze we in dialoog met stakeholders maatschappelijke impact willen realiseren.